AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) Privacywet

Privacy verklaring Schoonheidssalon Tessa
Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Schoonheidssalon Tessa verwerkt van haar klanten. Indien u klant wordt van Schoonheidssalon Tessa, of om andere reden persoonsgegevens aan Schoonheidssalon Tessa verstrekt, geeft u uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. Geadviseerd wordt om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren in uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:
Schoonheidssalon Tessa
Ooievaarstraat 237
2162XM Lisse

De salon is bereikbaar via:
telefoon: 06-42716578
of email: schoonheidssalontessa@gmail.com

2. Welke gegevens verwerkt Schoonheidssalon Tessa met welk doel
2.1. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
a) Voor- en achternaam, geboortedatum
b) Telefoonnummer en emailadres
c) Formulier met huiddiagnose en eventuele gezondheidsgegevens
d) Productgebruik van gegeven behandeling
e) Het afhandelen van uw betaling

2.2. Schoonheidssalon Tessa verwerkt de in sub 2.1. genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a en b) Uw naam, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor:
*Contact over het te maken afspraken en de annulering van afspraken
*Het reageren op uw vragen of productbestellingen
c) Uw gezondheidsgegevens en huiddiagnose worden gebruikt om deze in de voortgang van de behandelingen te monitoren.
d) De informatie over productgebruik van de gegeven behandeling wordt gebruikt om bij eventuele huidreacties na te gaan voor welk product er een overgevoeligheid bestaat.
e) Schoonheidssalon Tessa is wettelijk verplicht om haar financiële gegevens te overhandigen aan de Belastingdienst

2.3 Informatie verstrekking aan derden:
Schoonheidssalon Tessa verkoopt haar gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

3. Niet- persoonlijke informatie
Wanneer u de website bezoekt, wordt er automatisch anonieme of geaggregeerde gegevens verzameld van niet- persoonlijke aard. (bv. het type computerbesturingssysteem, het type internetbrowser, het aantal bezoeken en gemiddelde tijd die u er doorbracht, de pagina’s die u heeft bekeken.) Deze anonieme gegevens worden gebruikt om de inhoud en gebruik van de website te analyseren, te verbeteren en te optimaliseren.

4. Gebruik van uw persoonlijke informatie die naar andere websites wordt verzonden
Schoonheidssalon Tessa is niet verantwoordelijk voor de privacy verklaringen van andere websites, noch voor de uitvoering van dat beleid, zelfs niet als u op de website van Schoonheidssalon Tessa terecht kwam via de website van een derde.

5. Bewaartermijnen
Schoonheidssalon Tessa verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

6. Beveiligingsmaatregelen
6.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Schoonheidssalon Tessa passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

7. Inzagerecht
7.1. Via de eigenaresse van Schoonheidssalon Tessa kunt u mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) een schriftelijk, gedateerde en ondertekend verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Schoonheidssalon Tessa zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

7.2. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de eigenaresse van Schoonheidssalon Tessa.

7.3. Indien uw klachten heeft over de wijze waarop Schoonheidssalon Tessa uw gegevens verwerkt of uw verzoeken behandeld, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

7.4. Eventuele vragen en/ of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunt u contact opnemen met de eigenaresse van Schoonheidssalon Tessa via telefoon: 06-42716578 of email: schoonheidssalontessa@gmail.com

8. Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Geadviseerd wordt om regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken.